Kolejne wzrosty ładowności floty kontenerowców

Kolejny wzrost pojemności floty kontenerowców

Kolejny wzrost pojemności floty statków kontenerowych.Mimo kryzysu, jaki obecnie panuje w kontenerowym transporcie liczba statków systematycznie się powiększa. Najwięksi armatorzy bardzo rywalizują o pierwszą lokatę, a przede wszystkim się to objawia produkowaniem coraz nowocześniejszych statków. W roku bieżącym zwodowano kontenerowce o całkowitej ładowności 1.66 miliona jednostek, co daje 11 procent więcej niż w roku poprzednim. W kolejnym roku podaż kontenerowców ma wynieść blisko dziesięć procent, jak widać dynamika wzrostu jest cały czas na wysokim poziomie. Sytuacja taka ma znaczący wpływ na sytuację na rynku transportowym, będąc jednym z głównych powodów sporych obniżek cen. Dla armatorów nie jest to dobra wiadomość, bo stawia pod dużym znakiem zapytania rentowność większości połączeń. Dodatkowym problemem jest konieczność przestoju zwiększającej się ilości jednostek w portach, ponieważ najnormalniej nie znajduje się dla nich odpowiedniej ilości zleceń. Tego typu sytuacja w dużej mierze wynika z faktu, że takie inwestycje planowano i rozpoczynano kilka lat wcześniej, i obecnie nastąpiło duże spiętrzenie nowych jednostek.

Ważne jest to, że mimo powiększania się całościowej pojemności jednostek zmniejszeniu uległa ich liczba. Bierze się to z faktu, że co roku rosną możliwości przewozowe, a co za tym idzie rośnie wydajność oddawanych jednostek. O ile rok temu średnia ładowność kontenerowca wynosiła siedem i pół tysiąca, to aktualnie jest to to już więcej niż osiem. Głównym powodem takiego stanu rzeczy jest zwiększające się ograniczenie kontenerowców o ładowności 8 tysięcy, których liczba jest najmniejsza od blisko dwudziestu lat. Na dużo niższym poziomie są również demontaże jednostek, tu także ich ogólna liczba jest stosunkowo mała jeżeli porównać to z wcześniej. Zwłaszcza niewysoki poziom złomowania występuje w rodzinie statków typu panamax, czyli jednostek do trzech tysięcy kontenerów, ocenia się, że całkowita ich ładowność wynosiła będzie około stu siedemdziesięciu tysięcy TEU. W wyniku tego wszystkiego światowa flota tego typu kontenerowców zwiększy się o dwa procent, analogicznie będzie z pozostałymi klasami. Aktualnie w stoczniach się znajduje następna grupa kontenerowców, więc w roku następnym także trzeba się spodziewać jeszcze większych wzrostów.