Nowe zmiany w przepisach wiążące się z ważeniem kontenerów przed załadunkiem na statek

Nowe zmiany w przepisach wiążące się z obowiązkiem ważenia kontenerów przed załadunkiem na statek

Temat z dokładną wagą kontenerów na pokładzie statku jest niezwykle istotny dla zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie transportu. Niestety póki co było to traktowane przez spedytorów naprawdę luźno. Wprawdzie w dokumentach przewozowych waga musiała być podawana, ale w wielu przypadkach wcale się nie pokrywała ze stanem faktycznym. A że na podstawie zadeklarowanej wagi jest planowany rozkład kontenerów na statku, to nawet małe różnice mogą znacząco wpływać na bezpieczeństwo całej jednostki. Bywały nawet przypadki utonięć z tego właśnie powodu, kontenerowce miały różne problemy z właściwą sterownością, więc wreszcie postanowiono rozwiązać kompleksowo problem. Od lipca roku 2016 w życie wchodzą regulacje prawne które wymuszają dokładne kontrolowanie wagi każdego kontenera przewożonego na statku. Takie zmiany od dawna były planowane, jednak terz dopiero udało się w końcu osiągnąć całkowite porozumienie w tych sprawach. Po pierwsze podstawową barierą była kwestia kosztów, rzeczywiście przyszłe regulacje znacząco będą wpływały na procedury związane z przygotowaniem ładunku do załadunku na statek.Nowe zmiany w przepisach wiążące się z ważeniem kontenerów przed załadunkiem na pokład statku

Mające obowiązywać w tym zakresie wymagają, żeby przed załadunkiem każdego kontenera na pokład jednostki jego waga została wyznaczona i dostarczono ją przewoźnikowi i terminalowi. Równocześnie będzie obowiązek odmowy przyjęcia kontenera, którego ciężar nie został potwierdzony. Jeżeli będzie chodzić o ważenie, to zaproponowane zostały dwie różne metody. Jako pierwszą można wymienić całościowe ważenie kontenera przy pomocy odpowiedniego, certyfikowanego sprzętu. Metoda ta ma niestety jednak dwie dość istotne wady, to znaczy będzie potrzebować zakupu kosztownych urządzeń do ważenia, a oprócz tego mogą się pojawić problemy z jakimiś korektami. Następna metoda polega na tym, że waży się na bieżąco wszystkie ładunki wkładane do środka, a później później dodaje się do całości ciężar samego kontenera. Technika ta z kolei wymaga trochę więcej pracy w czasie samego ważenia, jednak jej dużą zaletą będzie to, że od razu zna się ciężar ładunku. Przepisy regulują też zakres odpowiedzialności za wszelkie zaniedbania, łącznie z możliwością nałożenia sankcji karnych.