Porty rozpoczęły ważyć kontenery morskie

Porty zaczęły ważyć kontenery morskie

Branża transportu morskiego od długiego czasu miała problem nieodpowiednio podawanej wagi przyjmowanych kontenerów. Niestety duża ilość nadawców nie specjalnie się tym nie przejmowała, a ma to naprawdę duże znaczenie przy bezpieczeństwie rejsów. Niewielkie nawet odchylenia w deklarowanej wadze mogą się w przypadku paru tysięcy kontenerów wzmacniać, powodując poważne kłopoty ze stabilnością, a niekiedy nawet zatonięcia. Z tego też powodu od długiego czasu prowadzone były prace w celu uporządkowania tego tematu, lecz ze względu na ogromne koszty nie można ich było zakończyć z sukcesem. Dopiero niedawno udało się osiągnąć porozumienie, na mocy którego wszystkie kontenery ładowane na statek muszą być dokładnie zważone. Przepisy te obowiązują od drugiego półrocza 2016 roku, a ich nieprzestrzeganie będzie się wiązało z odpowiednimi konsekwencjami. Przymus sprawdzenia wagi kontenera będzie spoczywać na jego nadawcy, z tego też powodu musi on przypilnować tego, żeby całość się odbyła zgodnie z obowiązującymi procedurami. Jednocześnie terminale oraz przewoźnicy mają prawo odmówić załadunku kontenera, który nie ma wagi zweryfikowanej. Porty rozpoczęły ważenie kontenerów morskich

Bieżące przepisy obecnie zezwalają na ważenie jednostek kontenerowych przy użyciu dwóch odmiennych technik. Pierwszą z nich jest to zważenie kompletnego spakowanego i zamkniętego kontenera, natomiast druga to ważenie wszystkich poszczególnych towarów razem z opakowaniem i zsumowanie wszystkiego na samym końcu. Technika pierwsza jest znacznie wygodniejsza i szybsza do zastosowania, lecz wymaga posiadania certyfikowanego, odpowiedniego sprzętu. Na dzień dzisiejszy jedynie niewielka część portów w naszym kraju ma taką możliwość, ale w dalszym ciągu nie ma w nich szans na obsłużenie każdej jednostki. Z takich też powodów nadal spora część kontroli wag będzie się musiała odbywać w głębi kraju, w siedzibach firm które się zajmują pakowaniem. W nadchodzącym czasie są oczywiście w planach tego typu inwestycje, ale kwestia nie będzie jedynie dotyczyła zakupienia kolejnego urządzenia, ale także wprowadzenia zmian związanych z organizacją pracy na terenie portu. Przykładowo port w Szczecinie posiada już przygotowane odpowiednie procedury związane z obsługą kontenerów, lecz również oferuje możliwość zważenia ich przed załadunkiem.