Porty rozpoczęły ważyć kontenery morskie

Porty zaczęły ważyć kontenery morskie

Branża transportu morskiego od długiego czasu miała problem nieodpowiednio podawanej wagi przyjmowanych kontenerów. Niestety duża ilość nadawców nie specjalnie się tym nie przejmowała, a ma to naprawdę duże znaczenie przy bezpieczeństwie rejsów. Niewielkie nawet odchylenia w deklarowanej wadze mogą się w przypadku paru tysięcy kontenerów wzmacniać, powodując poważne kłopoty ze stabilnością, a niekiedy nawet zatonięcia. Z tego też powodu od długiego czasu prowadzone były prace w celu uporządkowania tego tematu, lecz ze względu na ogromne koszty nie można ich było zakończyć z sukcesem. Dopiero niedawno udało się osiągnąć porozumienie, na mocy którego wszystkie kontenery ładowane na statek muszą być dokładnie zważone. Przepisy te obowiązują od drugiego półrocza 2016 roku, a ich nieprzestrzeganie będzie się wiązało z odpowiednimi konsekwencjami. Przymus sprawdzenia wagi kontenera będzie spoczywać na jego nadawcy, z tego też powodu musi on przypilnować tego, żeby całość się odbyła zgodnie z obowiązującymi procedurami. Jednocześnie terminale oraz przewoźnicy mają prawo odmówić załadunku kontenera, który nie ma wagi zweryfikowanej. Porty rozpoczęły ważenie kontenerów morskich

Bieżące przepisy obecnie zezwalają na ważenie jednostek kontenerowych przy użyciu dwóch odmiennych technik. Pierwszą z nich jest to zważenie kompletnego spakowanego i zamkniętego kontenera, natomiast druga to ważenie wszystkich poszczególnych towarów razem z opakowaniem i zsumowanie wszystkiego na samym końcu. Technika pierwsza jest znacznie wygodniejsza i szybsza do zastosowania, lecz wymaga posiadania certyfikowanego, odpowiedniego sprzętu. Na dzień dzisiejszy jedynie niewielka część portów w naszym kraju ma taką możliwość, ale w dalszym ciągu nie ma w nich szans na obsłużenie każdej jednostki. Z takich też powodów nadal spora część kontroli wag będzie się musiała odbywać w głębi kraju, w siedzibach firm które się zajmują pakowaniem. W nadchodzącym czasie są oczywiście w planach tego typu inwestycje, ale kwestia nie będzie jedynie dotyczyła zakupienia kolejnego urządzenia, ale także wprowadzenia zmian związanych z organizacją pracy na terenie portu. Przykładowo port w Szczecinie posiada już przygotowane odpowiednie procedury związane z obsługą kontenerów, lecz również oferuje możliwość zważenia ich przed załadunkiem.

Nowe zmiany w przepisach wiążące się z ważeniem kontenerów przed załadunkiem na statek

Nowe zmiany w przepisach wiążące się z obowiązkiem ważenia kontenerów przed załadunkiem na statek

Temat z dokładną wagą kontenerów na pokładzie statku jest niezwykle istotny dla zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie transportu. Niestety póki co było to traktowane przez spedytorów naprawdę luźno. Wprawdzie w dokumentach przewozowych waga musiała być podawana, ale w wielu przypadkach wcale się nie pokrywała ze stanem faktycznym. A że na podstawie zadeklarowanej wagi jest planowany rozkład kontenerów na statku, to nawet małe różnice mogą znacząco wpływać na bezpieczeństwo całej jednostki. Bywały nawet przypadki utonięć z tego właśnie powodu, kontenerowce miały różne problemy z właściwą sterownością, więc wreszcie postanowiono rozwiązać kompleksowo problem. Od lipca roku 2016 w życie wchodzą regulacje prawne które wymuszają dokładne kontrolowanie wagi każdego kontenera przewożonego na statku. Takie zmiany od dawna były planowane, jednak terz dopiero udało się w końcu osiągnąć całkowite porozumienie w tych sprawach. Po pierwsze podstawową barierą była kwestia kosztów, rzeczywiście przyszłe regulacje znacząco będą wpływały na procedury związane z przygotowaniem ładunku do załadunku na statek.Nowe zmiany w przepisach wiążące się z ważeniem kontenerów przed załadunkiem na pokład statku

Mające obowiązywać w tym zakresie wymagają, żeby przed załadunkiem każdego kontenera na pokład jednostki jego waga została wyznaczona i dostarczono ją przewoźnikowi i terminalowi. Równocześnie będzie obowiązek odmowy przyjęcia kontenera, którego ciężar nie został potwierdzony. Jeżeli będzie chodzić o ważenie, to zaproponowane zostały dwie różne metody. Jako pierwszą można wymienić całościowe ważenie kontenera przy pomocy odpowiedniego, certyfikowanego sprzętu. Metoda ta ma niestety jednak dwie dość istotne wady, to znaczy będzie potrzebować zakupu kosztownych urządzeń do ważenia, a oprócz tego mogą się pojawić problemy z jakimiś korektami. Następna metoda polega na tym, że waży się na bieżąco wszystkie ładunki wkładane do środka, a później później dodaje się do całości ciężar samego kontenera. Technika ta z kolei wymaga trochę więcej pracy w czasie samego ważenia, jednak jej dużą zaletą będzie to, że od razu zna się ciężar ładunku. Przepisy regulują też zakres odpowiedzialności za wszelkie zaniedbania, łącznie z możliwością nałożenia sankcji karnych.